انیمیشن The Simpsons 1989

  • English Excerpt
خلاصه داستان

سیمپسون ها به صورت قسمت های مجزّا و معمولاً بدون دنباله ارائه می شود. اما به طور کلی، موضوع آن درباره خانواده ای آمریکائی از طبقه کارگر است که سعی می شود نماینده طیف وسیعی از جامعه آمریکا باشد...

The satiric adventures of a working-class family in the misfit city of Springfield.

اضافه شدن کیفیت جدید اپیزود 20 از فصل 30 با کیفیت x265 720p PSA 19 فروردین 1398
اضافه شدن قسمت جدید اپیزود 20 از فصل 30 با کیفیت x265 1080p WEB و 480p WEB 19 فروردین 1398
دانلود
کالکشن
تریلر
لینک های دانلود

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 13

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 13

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 126 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 121 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 123 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 121 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 121 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 25

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 25

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 119 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 25

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 25

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 119 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 25

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 25

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 119 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 25

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 25

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 119 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 120 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 116 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 21

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 21

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 117 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 13

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 13

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 116 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 14

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 14

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 116 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 15

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 15

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 111 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 16

تعداد قسمت ها: 21

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 16

تعداد قسمت ها: 21

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 117 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 17

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 17

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 116 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 18

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 18

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 116 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 19

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 19

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 107 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 20

تعداد قسمت ها: 21

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 20

تعداد قسمت ها: 21

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 107 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 21

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 21

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 111 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 22

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 22

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 121 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 23

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 180 MB

انکودر: ImE

فصل: 23

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 107 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 24

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: jlw

فصل: 24

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 116 MB

انکودر: DeeJayAhmed

فصل: 25

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 25

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: WEB-DL 480p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 26

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 26

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: WEB-DL 480p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 27

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 27

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: HDTV 480p

میانگین حجم: 55 MB

فصل: 28

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 28

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 100 MB

انکودر: PSA

فصل: 28

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 520 MB

فصل: 29

تعداد قسمت ها: 21

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: Pseudo

فصل: 29

تعداد قسمت ها: 21

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 150 MB

فصل: 30

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: RMTeam

فصل: 30

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 110 MB

انکودر: PSA

فصل: 30

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: WEB-DL 480p

میانگین حجم: 70 MB

انکودر: RMTeam

7.3 BluRay The Simpsons Movie 2007

The Simpsons Movie 2007

خلاصه داستان:

«هومر» کچل، چاق و اندکی احمق و در عین حال به شدت دوستدار خانواده، همسرش «مارج» که به شدت نگران دور هم نگه داشتن اعضای خانواده است، پسرشان «بارت» که اگر عقل اش به کاری قد ندهد از انجام آن خودداری می کند، دخترشان «لیزا» که روشنفکری عاشق نواختن ساکسیفون…

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

Saeed.h پروفایل 2 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

دوستانی که اینو دیدن میتونن بگن که توی کدوم قسمت یا فصلش رئیس جمهوری ترامپ رو نشون میده؟!
واقعا ممنون میشم از کمکتون

(0)(0)
نمایش دیدگاه
hasdan پروفایل 17 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

http://www.simpsons.ir/sections/subtitles

زیرنویس کامل 605 قسمت در این لینک موجود است

(1)(0)
نمایش دیدگاه
khakik پروفایل 29 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

عاشقشم. عالیه. به جرات میتونم بگم هر فصلشو 100 بار دیدم

(1)(0)
نمایش دیدگاه
mehx95 پروفایل 23 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

فقط 8 فصل دیدم یه جورایی اعتیاد اوره

(6)(0)
نمایش دیدگاه
mamadjavad4070 پروفایل 8 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

ببین همه چیز راجب این سریال عالیه . همه رفتارا و حرفا و … درسته درسته برای همینه جذابه زیاد من خودم اول فصل 30 رو دیدم و الان عاشقش شدم و دارم همه رو میبینم

(3)(0)
نمایش دیدگاه
ramtinat پروفایل 28 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

سلام چرا rate های فصل های جدید همه پایینه؟؟ خیلی هم پایینه. از فصل های وسط به بعد

(1)(0)
نمایش دیدگاه
mehx95 پروفایل 8 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

واقعا همینطوره من که رو دست این ندیدم یجورایی برای بزرگسالا هم خوبه مخصوصا کاراکتر دوست داشتنی هومر سیمپسون. دیوونه صداشم

(3)(0)
نمایش دیدگاه
mamadjavad4070 پروفایل 18 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

به نظرم فقط برای بزرگسالانه شاید خخخ
حتمن حالا ک از این سریال خوشت اومده big mouth رو هم ببین حتمن

(1)(1)
نمایش دیدگاه