سریال The Big Bang Theory 2007 (تئوری بیگ بنگ)

  • English Excerpt
خلاصه داستان

«لئونارد» و «شلدون» دو دانشجوی نخبه فیزیک، اما بسیار ضعیف در روابط اجتماعی هستند که با هم زندگی می کنند. ماجرا از جایی شروع می شود که دختری بنام «پنی» همسایه ی آن‌ها می شود، و به آن ها نشان می دهد که چقدر درمورد نحوه ی زندگی در خارج از آزمایشگاه کم می دانند...

A woman who moves into an apartment across the hall from two brilliant but socially awkward physicists shows them how little they know about life outside of the laboratory.

به دلیل انتشار سریع تر کیفیت های 480 و 720 x265 اپیزود S12E17 با کیفیت HDTV آپلود شد و به محض انتشار نسخه WEB جایگزین می شود.
اضافه شدن کیفیت جدید S12E17_720p_WEB-DL_MkvCage 17 اسفند 1397
اضافه شدن کیفیت جدید S12E17 Nitro & PSA 17 اسفند 1397
دانلود
تریلر
نقل قول
لینک های دانلود

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 17

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: 30nama

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 17

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 320 MB

انکودر: 30nama

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 17

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: Joy

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 17

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: 30nama

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 17

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: 30nama

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: 30nama

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 320 MB

انکودر: 30nama

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 165 MB

انکودر: Joy

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: 30nama

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: 30nama

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: 30nama

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 320 MB

انکودر: 30nama

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: Joy

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: 30nama

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: 30nama

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: 30nama

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 320 MB

انکودر: 30nama

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 165 MB

انکودر: Joy

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: 30nama

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: 30nama

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: 30nama

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 320 MB

انکودر: 30nama

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 165 MB

انکودر: Joy

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: 30nama

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: 30nama

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: 30nama

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 320 MB

انکودر: 30nama

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 165 MB

انکودر: Joy

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: 30nama

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: 30nama

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: 30nama

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 320 MB

انکودر: 30nama

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 155 MB

انکودر: Joy

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: 30nama

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: 30nama

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: 30nama

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 320 MB

انکودر: 30nama

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 150 MB

انکودر: Joy

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: 30nama

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: 30nama

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: 30nama

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 320 MB

انکودر: 30nama

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: 30nama

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 320 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 320 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 17

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 250 MB

انکودر: PSA

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 17

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: PSA

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 17

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 180 MB

انکودر: MkvCage/PaHe

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 17

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 120 MB

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 17

کیفیت: HDTV 720p

میانگین حجم: 150 MB

انکودر: nItRo

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 17

کیفیت: WEBRip 480p

میانگین حجم: 100 MB


شلدون: دوستها مثل دستمال توالت می‌مونن. خوبه که چند تا اضافی زیر سینک داشته باشی!


لئونارد: بچه‌مون قراره باهوش و خوشگل بشه.

شلدون: لطفا به توهّمات اشاره نکن!

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

Tempest پروفایل 29 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

اول، تا آخر فصل ده با یه کم افت و خیز عالیه.
دوم، انکود جدیدتون عالیه، هر چند فصل اول و دوم رو که دیدم یه کم تیره هست، بازم عالیه.
سوم، هر چند از تگ خوشم نمیاد، تگ جدیدتون خیلی بهتر شده.
ممنون.

(1)(0)
نمایش دیدگاه
Erf_uN پروفایل 20 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

شلدون: چرا گریه میکنی؟
پنی: چون من یه کودن ام
شلدون: خب این دلیل نمیشه که گریه کنی! کسی گریه میکنه که ناراحته.. برای مثال من گریه میکنم به این خاطر که بقیه کودن ان و این منو ناراحت میکنه!!

(11)(0)
نمایش دیدگاه
alijuve پروفایل 14 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

دوماه پیش شروع به دیدن کردم.به نظر من فقط نیمه اول فصل 11 دچار افت میشه و بعد دوباره اوج میگیره؛شخصیت شلدون و استوارت عالی بودن.چندقسمت از سریال اشنایی با مادر هم دیدم.با این سریال ق قیاس نیست.

(6)(7)
نمایش دیدگاه
EhsanGun پروفایل 20 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

شما بیشتر بشین ببین و اگه میخوای سریال ها برات بیمزه نشه اول از همه بیگ بنگ تئوری رو ببین بعد اشنایی با مادر بعد فرندز تا حسابی کیف دنیا رو ببری

(5)(1)
نمایش دیدگاه
alijuve پروفایل 28 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

بیگ بنگ روکامل دیدم تو دوماه؛بعد رفتم سراغ اشنایی بامادر.شش قسمت دیدم؛حال نداد.فرندز هم ندیدم .حدسم اینه بیگ بنگ یه سر و گردن بالاتزه تو کمدی سیتکام.شانس بزرگ من این بود خیلی دیر علاقمند به دیدن سریال شدم.سریالهای خوب رو اکثرا بعد از اتمام دیدم.انتظا کشیدن واس قسمت بعدی و … سخته

(1)(11)
نمایش دیدگاه
shahramvafadar پروفایل 3 اسفند 1397
پاسخ به دیدگاه

دوست عزیز بینگ بنگ و اینها همه خیلی خوبن. ولی اونی که با یکبار دیدنش، دوباره دیدنش برای همیشه برنامه ات میشه فریندزه.
با دیدن چند قسمت هم هیچ کدام رو قضاوت نکن، باید بشینی ببینی.

(3)(1)
نمایش دیدگاه
sonadadashi پروفایل 3 اسفند 1397
پاسخ به دیدگاه

بیگ بنگ خوبه ولی به اشنایی مادر نمیرسه و اشنایی مادر خوبه ولی به فرندز نمیرسه

(3)(1)
نمایش دیدگاه
goofingaround پروفایل 4 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

پنی تو دوازده تا فصل ـه ، هنوز فامیلی نداره ؟

(14)(1)
نمایش دیدگاه
Mahbeigom پروفایل 23 آبان 1397 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

راج بیچاره رو الکی زن دادن.

(13)(1)
نمایش دیدگاه
Alireza.peiro پروفایل 23 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

من با این سریال خیلی خاطره دارم و باهاش بزرگ شدم خیلی ناراحتم که داره تموم میشه با اینکه این فصلای اخر یکم فراز و نشیب داشت ولی بهرحال جز هنوز جز پنج سریال پربیننده تلوزیونه امریکاس

(7)(2)
نمایش دیدگاه
ericogh123 پروفایل 11 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

یعنی من فقط میبینم که تموم بشه

(7)(5)
نمایش دیدگاه
rainbow21 پروفایل 22 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

ME TOO

(2)(1)
نمایش دیدگاه
Radiohead.7 پروفایل 8 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

یعنی با عوض کردن شخصیت هاوارد و شلدون و متحل کردنشون سریالو نابود کردن

(18)(3)
نمایش دیدگاه
Saber Shaw پروفایل 4 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

۴ فصل اخرش به معنای واقعی کلمه فاجعس تا فصل ۸ بیشتر نبینید که هرچی خاطره ی خوب ازش دارید خراب میشه

(14)(5)
نمایش دیدگاه
aminbag پروفایل 3 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

آی گفتی

(7)(1)
نمایش دیدگاه
mbb پروفایل 29 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

همین الان قسمت 5 فصل 12 رو دیدم واقعا دیگه خیلی بی مزه شده…شوخی های تکراری ک برای بیننده عادی شده

(5)(7)
نمایش دیدگاه
alijuve پروفایل 24 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

تازه فصل یک رو تموم کردم.فوق العاده هست این سریال.

(11)(0)
نمایش دیدگاه
insanepotato پروفایل 14 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

واقعاً فصل 12 رو نبینین … درسته فصل 11 و 10 و 9 واقعاً افتضاحه اما با دیدن فصل 12 واقعاً به حال تهوع در میاید

(4)(13)
نمایش دیدگاه
hdsrz92 پروفایل 6 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

فصل ۱۱ آخراش بهتر از نیمه اولش بود فصل ۱۲ هم نسبت به نیمه اول فصل ۱۱ بهتره ولی اوج سریال فصل ۲ تا ۵ بود البته واقعیت اینه که من و شما مهم نیستیم مهم بیننده های آمریکایی هستن که ریت های سریال نشون میده جذابیت سریال براشون اصلا کم نشده ریت فصل ۴ و ۵ و فصل ۱۱ و ۱۲ چندان فرقی با هم نداره

(1)(1)
نمایش دیدگاه
aminbag پروفایل 3 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

اتفاقا آمار های بازدیدکننده های سریال نشون میده با وجود اینکه هنوز سریال اول از نظر تعداد بیننده هست ولی نسبت به فصل های قبل افت زیادی کرده (مقالاتش توی imdb هم هست)، شاید بیشتر افراد مثل من که نزدیک 8 سال یا بیشتر با این سریال هستیم صرفا ادامه میدیم چون عادت کردیم و میخواهیم ببینیم بالاخره چی میشه. ولی شخصا لذت چندانی نمیبرم. صرفا عادته

(6)(4)
نمایش دیدگاه
Survick Dal پروفایل 28 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

من که فصل یازده و بدون اینکه بخندم دیدم! دوازده و همچین رغبت ندارم ببینم، انقدر که شوخی هاشون بی مزه شده.

(5)(9)
نمایش دیدگاه
Abolix پروفایل 5 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

دیگه فصل 12 آخرین فصله . این سریال هم تموم شد !

(9)(1)
نمایش دیدگاه
Erf_uN پروفایل 21 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

تئوری بیگ بنگ از دید من سریال فوق العاده ای هست…

تم اصلی سریال فیزیک و زندگی تعدادی دوست نابغه هست که یکیشون واقعا منحصر به فرده :))
شخصیت دوست داشتنیه شلدون و همچنین بقیه بازیگرها و موضوع بیشتر قسمت ها واقعا جالب و خنده دار هستند و اوقات خوب زیادی رو برای من فراهم کردن

در حال حاضر در حال دیدن فصل 5 این سریال هستم… دوست ندارم تموم شه واقعا!! 🙁

9.5/10 – در سبک کمدی

(5)(0)
نمایش دیدگاه
Arash_n1378 پروفایل 13 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

جای خوبش هستی حالا باز. از فصل ۸ به بعد افتضاح میشه :(((

(4)(6)
نمایش دیدگاه
ajblog پروفایل 7 مرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

سریالی بود که دوستش داشتم و تا فصل پنج و شیش رو کامل دنبال کردم، ولی با این کش دادن احمقانه که تنها دلیلش پول درآوردنه، دیگه هیچ رغبتی به دیدن قسمت های جدید ندارم و کاراکتر هایی که یه موقعی دوستشون داشتم الان بیش از حد رو اعصاب میرن و کلیشه ای شدن. و البته این هم درست نیست که هر سیتکامی که طولانی باشه افت می کنه بی شک اینجا ضعف نویسنده های بیگ بنگ تئوری دلیل اصلی افت هست وگرنه سریالی مثل سانی رو داریم که هر فصل بهتر شده و الآن که فصل دوازدهمش اومده به قطع میشه گفت بهترین فصلش هست. یا حتی سریال ساینفیلد که فصل آخرش شاید بشه گفت قوی ترین فصلش بود.

(7)(2)
نمایش دیدگاه
Radiohead.7 پروفایل 6 خرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

اقا درسته هنوز دارم سریالو نگاه میکنم ولی خیلی شدید ضعیف شده،هاوارد بعد از ازدواجش دیگه خنده دار نبود،لئونارد که دیگه جوری شده بودن یا نبودنش تو سریال تغییری ایجاد نمیکنه،شلدون هم که از یه ربات بی احساس تبدیل به انسان شده!!به جرعت میگم الان تنها شخص طنز سریال راج و استوارت هستند!

(22)(2)
نمایش دیدگاه
Alireza.peiro پروفایل 27 اردیبهشت 1397
پاسخ به دیدگاه

با اینکه از دوران اوجش خیلی فاصله داره ولی هنوز کمدی شماره یکه تلوزیونه ..تا فصل12 هم که میاد ازون به بعد معلئوم نیست تمدیدش کنن دعا کنین تا چند سال دیگه بسازن 11 ساله داریم باهاشون زندگی میکنیم حیفه

(5)(16)
نمایش دیدگاه
avaznava22 پروفایل 25 فروردین 1397
پاسخ به دیدگاه

به طور وحشتناکی سریال روز به روز ضعیف تر میشه

(33)(5)
نمایش دیدگاه
mdrapi2335 پروفایل 20 اسفند 1396
پاسخ به دیدگاه

سریال کمدی خیلی خوبی هست و جزء بهترین هاست. اما هیچ کدوم از سریال های BBT و HIMYM رو نمیشه با سریال Friends مقایسه کرد چون بعد از فرندز اینجور سریال های که بیشر اتفاقات تو یه خونه و بار یا رستوان اتفاق میوفته درست شده.

(15)(13)
نمایش دیدگاه
hdsrz92 پروفایل 6 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

به این ژانر میگن Sitcom کمدی موقعیت کاملا فرق میکنه تو کمدی موقعیت تمام صحنه ها کمیک نیست بر حسب موقعیت کمدی ایجاد میشه تو ایران سریال های عطاران و سریال های مدیری هم مرد هزار چهره تو این ژانر بودن اون ۹۰ قسمتی ها هم که میساختن بیشتر سیتکام بود ولی خوب یکم متفاوت تر از سیت کام های غربی، تایمشون هم معمولا بیشتره. تو Sitcom تمام صحنه ها هدف خندوندن بیننده اس لوکیشنا ثابته و افکت صدای خنده هم میزارن یا اینکه لوکیشناشون رو یه استیج ساخته میشه یه سری مخاطب تو سالن به طور زنده میبینن صدای خنده هم طبیعیه و زنده اس

(3)(0)
نمایش دیدگاه
Feyzi پروفایل 14 اردیبهشت 1397
پاسخ به دیدگاه

به اینجور سریال ها اصطلاحا میگن طنز موقعیت یا کمدی موقعیت،دقیقا آقای مهران مدیری هم سبکش اینجوریه.یه سری لوکیشن های خاصی داره

(6)(2)
نمایش دیدگاه
amirali1989 پروفایل 21 فروردین 1397
پاسخ به دیدگاه

این سبک سریالا خیلی وقته هست مثلا قبل از فرندز Seinfeld بود قبلش هم بود، کلا sitcom خیلی باحاله

(19)(0)
نمایش دیدگاه
luckyluke پروفایل 26 بهمن 1396
پاسخ به دیدگاه

سریال کشدار شده و افت کرده و سناریوها ضعیف و ضعیفتر میشه. برای بازیگرا که بد نیست و برای هر اپیسود 1 میلیون دلار میگیرن. کجا برن از اینجا بهتر.

(22)(7)
نمایش دیدگاه
Feyzi پروفایل 19 اسفند 1396
پاسخ به دیدگاه

صدهزار دلار نه 1 میلیون دلار

(3)(28)
نمایش دیدگاه